ลงความเห็นให้ "ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย

Talkative

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ทางกรมประมงได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเกี่ยวกับการเสนอให้คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติได้พิจารณาให้ "ปลากัด" ขึ้นเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าปลากัดนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ภายในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ทั้งยังสามารถส่งออกปลากัดเพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ให้เข้าถึงชุมชนได้ประมาณ 20% จากปีละ 1 พันล้านบาท

จนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 ได้เห็นชอบพิจารณาให้ "ปลากัดไทย" กลายเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เป็นไปตามข้อเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว อีกทั้งกรมประมง รวมถึงนักวิชาการได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของสัตว์น้ำชนิดนี้อย่างรอบด้าน

เกณฑ์ในการพิจารณาได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ที่ตามประวัติศาสตร์มีหลักฐานยืนยันว่ามีปลากัดปรากฏอยู่ในบทประพันธ์และวรรณคดีไทย ไปจนถึงเรื่องราวที่มีมายาวนานกว่าร้อยปี ด้านความเป็นเจ้าของ ปลากัดมีเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการและวงการวิชาการด้านสัตว์น้ำ คือ Siamese Fighting Fish ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์มานานแล้ว พบแหล่งกำเนิดปลากัดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา และด้านประโยชน์ในแง่การอนุรักษ์สายพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ปลากัดไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้ กรมประมงจะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

MORE READ
COMMENT