ปฏิทินวันหยุดยาว ประจำปี 2562

Talkative

เดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

 • 31 ธันวาคม 2561 : วันสิ้นปี
 • 1 มกราคม 2562 : วันขึ้นปีใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • 19 กุมภาพันธ์ 2562 : วันมาฆบูชา

เดือน เมษายน 2562

 • 6 เมษายน 2562 : วันจักรี
 • 8 เมษายน 2562 : หยุดชดเชยวันจักรี
 • 16 เมษายน 2562 : หยุดชดเชยวันสงกรานต์
 • 17 เมษายน 2561 : หยุดชดเชยวันสงกรานต์ (เฉพาะบางแห่ง)

เดือน พฤษภาคม 2562

 • 1 พฤษภาคม 2562 : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพืชมงคล รอการประกาศ
 • 18 พฤษภาคม 2562 : วันวิสาขบูชา
 • 20 พฤษภาคม 2562 : หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

เดือน กรกฏาคม 2562

 • 16 กรกฏาคม 2562 : วันอาสาฬหบูชา
 • 17 กรกฎาคม 2562 : วันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฎาคม 2562 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
 • 29 กรกฎาคม 2562 : หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เดือน สิงหาคม 2562

 • 12 สิงหาคม 2562 : วันแม่แห่งชาติ

เดือน ตุลาคม 2562

 • 13 ตุลาคม 2562 : วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
 • 14 ตุลาคม 2562 : หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
 • 23 ตุลาคม 2562 : วันปิยมหาราช

เดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

 • 5 ธันวาคม 2562 : วันพ่อแห่งชาติ
 • 10 ธันวาคม 2562 : วันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธันวาคม 2562 : วันสิ้นปี
 • 1 มกราคม 2563 : วันขึ้นปีใหม่

MORE READ
COMMENT