เริ่ม 7 ม.ค. ! ญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีนักท่องเที่ยวขาออกทุกสัญชาติ

Talkative

หนังสือพิมพ์ เดอะ เจแปนไทมส์ ได้ออกรายงานเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ว่าญี่ปุ่นเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวขาออกทุกสัญชาติ ไม่เว้นแม้กระทั่งพลเมืองญี่ปุ่น โดยจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวน 1,000 เยน (ประมาณ 292 บาท) หากเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเรือออกนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับผู้โดยสารที่เข้ามาเปลี่ยนเครื่องที่และเดินทางออกจากญี่ปุ่นภายใน 24 ชั่วโมง รวมไปถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีขาออก อีกทั้ง ใครที่ซื้อตั๋วเครื่องบินและออกตั๋วก่อนวันที่ 7 มกราคม ก็จะยังไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้

มีการคาดการณ์กันว่าการจัดเก็บภาษีในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนนำเงินที่ได้ไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือน ตลอดจนนำไปปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยือนญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขในปี 2018 แตะถึง 30 ล้านคนเป็นครั้งแรกอีกด้วย ประเมินกันว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีในครั้งนี้จะได้มากถึง 50,000 ล้านเยน หรือประมาณ 1.47 หมื่นล้านบาท ตลอดปีงบประมาณ 2019 จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ถึง 40 ล้านคนภายในปี 2020 ที่ญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก

MORE READ
COMMENT