สสส. ชวนวัยโจ๋ สร้างการเรียนรู้ในวันว่าง

Talkative

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ชวนน้องๆ หนูๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ ค้นหากิจกรรมที่ชอบ การเรียนรู้ที่ใช่ ไปกับโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง เพียงเปิดเว็บไซด์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ก็จะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายจากองค์กรภาคีเครือข่าย กว่า 1,000 โครงการ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการว่า ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสอยู่ประมาณ 46% ที่เข้าไม่ถึงกิจกรรมอันมีประโยชน์ต่อชีวิตตัวเอง เนื่องจากบ้านที่อาศัยนั้นอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชน ด้วยเหตุนี้เอง สสส. จึงได้ผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 22 หน่วยงาน ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม ผ่านโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ซึ่งในปี 2562 นี้ มีคอนเซ็ปต์ ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง”

โดยในโครงการนี้จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เน้นปัจจัยที่ว่า การเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจากการลงมือทำจริง ซึ่งในปีนี้จะมีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ 1,248 กิจกรรม และยังมีตำแหน่งงานพิเศษพาร์ทไทม์ที่ทางหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดไว้ให้มากถึง 10,000 ตำแหน่ง เพื่อเชื่อมร้อยหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนจัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ที่คัดเลือกจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจไปสู่เยาวชนในพื้นที่นำร่อง 15 จังหวัด อาทิ ลำพูน พะเยา ลำปาง มหาสารคาม ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม สสส. ยังได้นำกิจกรรมเหล่านี้ มารวบรวมไว้บนเว็บไซต์ปิดเทอมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่กลั่นกรองและคัดสรรแต่ละกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัยให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าไปค้นหากิจกรรมที่ได้จัดสรรไว้ แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้

ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมจะผ่านการคัดกรองเรื่องความปลอดภัย ไม่มีประโยชน์แอบแฝง และส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมกันอย่างเสมอภาค

สุดท้ายนี้ ถ้าน้องๆ หนูๆ คนไหนสนใจ เปลี่ยนวันปิดเทอมที่น่าเบื่อให้กลายเป็นวันสนุกทุกวันตลอดปิดเทอมนี้ คลิกไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter: pidterm

MORE READ
COMMENT