มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน กับเวิร์คช็อปสนุกๆ ที่เด็กกิจกรรมห้ามพลาด !

Talkative

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

พบกับเวิร์คช็อปสนุกๆ จากกลุ่มกิจกรรมด้านเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมบอร์ดเกม , นักข่าวเยาวชน , ละครกระบวนการ , เรียนรู้เรื่องเพศ , เสริมทักษะชีวิต ฯลฯ ใน งานมหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ มิวเซียมสยาม เข้างานฟรี ! จะมีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจกันบ้าง ไปดูกันเลย #Youngคิดกล้าฝัน #สร้างสรรค์โอกาส

1. ทำกิจกรรมอย่างไรให้ดี โดย กลุ่มไม้ขีดไฟ

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

ร่วมพูดคุยถอดรหัสเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน

สถานที่ ห้องสมุดคลังความรู้ ชั้น 2 มิวเซียมสยาม

รอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. - 14.45 น.

2. ของขวัญจากการฟัง โดย คุณธานินทร์ แสนทวีสุข สถาบันขวัญแผ่นดิน

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

“ของขวัญจากการฟัง” ร่วมเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยหัวใจ และการค้นหาความต้องการอันแท้จริงของคู่สนทนา เพื่อนำทักษะการฟังมาใช้ในการเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชน

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 3 มิวเซียมสยาม

รอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. - 14.45 น.

3. เรียนรู้เรื่องเพศ Gender SOGIESC โดยสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา และสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

เรียนรู้ รับมือกับข้อสงสัยเรื่องเพศในตัวเรา กับ Mini Workshop สร้างการเรียนรู้ พร้อมสลับกับเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องเพศ

สถานที่ ห้องสมุดคลังความรู้ ชั้น 2 มิวเซียมสยาม

รอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.

4. ละครเพื่อการสร้างสรรค์เยาวชน โดย กลุ่มหน้ากากเปลือย

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

สนุกกับละครเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยสนับสนุนให้เราได้เรียนรู้ เข้าใจการสื่อสารและเสริมพลังสร้างสรรค์ในตัวเองแต่ละคนได้

สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 3 มิวเซียมสยาม

รอบ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.

5. “รัก หรือ รุก” บอร์ดเกมส์ เพื่อการริเริ่มโครงการเพื่อชุมชน โดย มูลนิธิวายไอวาย

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

ร่วมเล่นบอร์ดเกมและสะท้อนการเรียนรู้ สู่การสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้ การทำโครงการเพื่อชุมชนร่วมกัน

สถานที่ ห้องสมุดคลังความรู้ ชั้น  2 มิวเซียมสยาม

รอบ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.

6. “นักข่าวเยาวชน” โดย กลุ่ม Gen Peace Reporter

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

พกพามือถือมาเรียนรู้กระบวนการททำคลิปสื่อสารเรื่องราวของตนเอง ตั้งแต่คิดเนื้อหา ถ่ายภาพ และตัดต่อ จนเป็นคลิปพร้อมโพสต์เรื่องราวจากมุมมองของเราสูสาธารณะ

สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 3 มิวเซียมสยาม

รอบ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

7. RE-Mindset เปลื่ยนมุมมอง สะท้อนความเป็นจริง โดย ชมรมศิษย์เก่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้

มหกรรมเยาวชน Young คิด กล้า ฝัน

เปลี่ยนมุมมองสะท้อนภาพความเป็นจริง เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ร่วมกันไปกับ Young Hero ที่มาพาพวกเรามองบ้านของพวกเขาในมุมมองใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สถานที่ ห้องสมุดคลังความรู้ ชั้น 2 มิวเซียมสยาม

รอบ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

MORE READ
COMMENT