'ศิริราช' จับมือ 'มูลนิธิไทยคม' จัดงาน เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6

@MASTER
Talkative

ศิริราช และ มูลนิธิไทยคม จัดงาน 'แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ' มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน 'แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ' โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และ รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง และ คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ โถงจัดแสดง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SIMR) ชั้น 12 รพ.ศิริราช

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า "งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ หรือ Walk Run Bike Fighting Stroke6 จะจัดในวันอาทิตย์ที่  15  พฤศจิกายน 2563  เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 และเป็นวาระพิเศษที่  รพ.ศิริราช และมูลนิธิไทยคมร่วมจัดงานขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมแบบวิถีใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน  เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน จะนำไปสมทบกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตในศิริราชมูลนิธิ  เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วยต่อไป"

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ บริเวณ อาคารสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบ New normal โดยมีทั้ง เดิน วิ่ง ปั่น คือ 1) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 400 บาท 2) วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 500 บาท และ 3) ปั่นจักรยาน ระยะทาง 25 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 500 บาทสำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ผู้แข่งขันชาย จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้แข่งขันหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้สมัครเข้าร่วมทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึก ส่วนการสมัครมี 2 แบบคือ แบบ Online ได้ที่ https://race.thai.run/walkrunbiketh ตั้งแต่วันนี้เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป โดยติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่แฟนเพจ Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต และแบบสมัครด้วยตนเอง วันนี้ ณ โถงศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 18.00 น. โดยสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806) ที่ศิริราชมูลนิธิ  (ไม่เว้นวันหยุด)  โทร. 0 2419 7658-60 นอกจากจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย"

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า "โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในประเทศไทย มียอดจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ทุก ๆ 4 คนจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน โดยร้อยละ 80 ของประชากรโลกที่มีความเสี่ยงสามารถป้องกันได้ ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการรับประทานอาหารเค็ม ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านทราบดี และสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะหันมาดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที"

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ของงาน Walk Run Bike Fighting Stroke ว่า "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ได้อนุมัติให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สามารถจัดงานวิ่งได้นั้น จึงมีการอบรม และทดสอบระบบในการจัดงานวิ่งถนน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามคู่มือจัดการแข่งขันวิ่ง แนวทาง New normal running ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีมาตราการดังนี้ คือ 1) การลดจำนวนผู้เข้าร่วม ซึ่งปีนี้รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม กำหนดไว้เพียง 1,000 คนเท่านั้น 2) ลดกิจกรรมรวมคน ทั้งก่อนและหลังแข่งขัน 3) Check in – out ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ 4) มีสถานี  คัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ แอลกอฮอลล์ 5) ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเมื่ออยู่ในบริเวณงาน ยกเว้นระหว่างวิ่ง เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย 6) มีกำหนดระยะเวลาในการปล่อยตัวเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดความแออัด และ7) ลดสถานีบริการน้ำ ให้มีน้อยลง และการแจกน้ำ เป็นแบบขวด เพื่อลดการสัมผัส"

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ว่า "มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ  เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ด้วย

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นว่ากิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้คนไทย ได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อได้เข้าถึงความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยจุดร่วมทางแนวคิดที่ตรงกันของโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิไทยคม ในเรื่องของการให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นที่มาของการร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้"

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

MORE READ
COMMENT