งานวิจัยระบุ กิน 'ฮอตด็อก' เพียง 1 ชิ้น หรือเนื้อสัตว์แปรรูป ทำให้อายุสั้นลงถึง 36 นาที

BOOMCHANNEL TEAM
Talkative

ฮอตด็อก

เชื่อว่าคงไม่มีใครมานั่งนับว่าทั้งชีวิตนี้เรากินฮอตด็อกไปแล้วทั้งหมดกี่ชิ้น แต่หากใครที่ได้อ่านข้อมูลนี้จะต้องกลับไปนั่งนึกแน่ ๆ ว่าเราเคยกินฮอตด็อกไปมากเท่าไหร่ ซึ่งเป็นเนื้อหาในงานวิจัยของมหาวิทยาลัย University of Michigan ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Food โดยได้หยิบเอาอาหารมากกว่า 5,800 อย่างมาจัดลำดับผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ใจความหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่า 10% ของการที่มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน จากการกินเนื้อวัวและเนื้อสัตว์แปรรูป มาเป็นผลไม้ ผัก ถั่ว และอาหารทะเล จะช่วยลด Carbon Footprint ที่อยู่ในอาหารได้มากถึง 1 ใน 3 และจะมีอายุยืนขึ้น 48 นาทีต่อวัน อย่างการกินฮอตด็อกที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเพียง 1 ชิ้น ก็จะทำให้อายุสั้นลงถึง 36 นาที ในขณะที่การกินถั่วจะสามารถเพิ่มเวลาชีวิตได้ถึง 26 นาที

นักวิจัยยังได้แบ่งอาหารออกเป็น 3 ประเภท แบ่งออกเป็นสี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพทางโภชนาการและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาหารที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสีเขียว คือ อาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ควรเพิ่มอาหารประเภทนี้เข้าไปในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดี ก็ได้แก่ ผักที่ปลูกในไร่ ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชไม่ขัดสี และอาหารทะเลบางชนิด

สำหรับอาหารที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสีแดง เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก ต้องลด หรือหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้เพื่อสุขภาพที่ดีเช่นกัน ก็ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อสัตว์แปรรูป

อ้างอิง https://sph.umich.edu/news/2021posts/small-changes-in-diet-could-help-you-live-healthier-more-sustainably.html

COMMENT