บันเทิง ดารา ข่าวซุบซิบ
ประกาศเลื่อน 'เดี่ยว 13' ออกไปเป็น 13 - 22 สิงหาคม เพื่อให้ทุกคนกลับมาหัวเราะได้อย่างสบาย ๆ