ทอล์กกะทีฟ
ศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม และ สสส. จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 6