ภาพยนตร์
เตรียมเข้าร่าง ! 'ร่างทรง' หนังผีไทยที่ท้าทายศรัทธาคนทั่วโลก พร้อมฉายในไทย 28 ตุลาคมนี้