EP.02 | Find an Idea แบบ BOOMISM | BOOM RADIO 2020

ใครที่เคยสงสัย ว่ากว่าจะคิดคอนเทนต์สนุกๆ ขึ้นมาได้แต่ละอย่าง เขาเริ่มหาไอเดียมาจากตรงไหนกัน อะไรคือสิ่งที่ทำให้งานของเราแตกต่าง และนี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงานจริงตั้งแต่เริ่มต้น จนมีอายุได้ 8 ปี ของ บูมแชนแนล ผ่านการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก เข้าใจ และให้โอกาส จากปากของคนทำงานในแต่ละ Generation เผื่อสิ่งที่ได้ฟังวันนี้จะถูกเก็บเอาไปเป็นวิถีทางและแรงบันดาลใจในการสร้างงานของตัวเองในอนาคต

The Host: Supakhit Povarasoonthorn (Tap)
Guest: Wirasak Phanphayak (Boyd) / Kwankaow Sonthikanok (Kaowpaeng) / Thitiporn Sattachareon (Keng)
Editor: Wirasak Phanphayak (Boyd)