นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยกลุ่มธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูม ซี แอนด์ เอ็ม ("กลุ่มธุรกิจ") ประกอบด้วย 1) บูม ซี แอนด์ เอ็ม 2) บูมแชนแนล 3) สปลิต 4) มิวสิคพอด 5) บูม พิคเจอร์ส 6) อะพอลล็อก เฮาส์ 7) โซเชียลแอ็ก และ 8) ไทม์ ฟอร์ อิเมจิเนชั่น สตูดิโอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น อาทิ Google Analytics , Facebook Pixel เพื่อช่วยคัดแยกรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านออกจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานกดยอมรับการใช้งานคุกกี้ ถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมให้กลุ่มธุรกิจติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยส่วนของมูลที่มาจากการดาวน์โหลด โดยอาจถูกบันทึกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเครื่องเซิฟเวอร์จะสามารถเรียกดูในภายหลังได้คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ

  • อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Adress จากจุดที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ ไปจนถึงโครงสร้างและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจ
  • หน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมและนำผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชม

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของกลุ่มคุกกี้ที่กลุ่มธุรกิจใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าวประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจได้อย่างปลอดภัย
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้กลุ่มธุรกิจทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งยังเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่จะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและช่วยให้กลุ่มธุรกิจเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของกลุ่มธุรกิจ
  3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อผู้ใช้งานกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้งาน ปรับให้เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ ไปจนถึงจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
  4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ผู้ใช้งาน หน้าเว็บที่ผู้ใช้ได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่เยี่ยมชม กลุ่มธุรกิจจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
  5. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้สนใจ การป้องกัน หรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าโฆษณาซ้ำ ๆ บนเว็บไซต์เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด บูม ซี แอนด์ เอ็ม จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย ตลอดจนผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจจะไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ที่กลุ่มธุรกิจรวบรวมแก่ผู้โฆษณา ยกเว้นผู้ใช้งานอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจทำเช่นนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจจากผู้โฆษณาของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่อิงตามข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ๆ ได้ โปรดทราบว่าการเลือกไม่เข้าร่วมจะไม่ถือเป็นการนำโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์ แต่หมายถึงโฆษณาที่เห็นอาจไม่ตรงตามความสนใจของผู้ใช้งานหากไม่ใช่สมาชิกของเว็บไซต์

การตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน โดยอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากผู้ใช้งานมีการตั้งค่าเบราว์เซอร์ด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของกลุ่มธุรกิจได้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ จะต้องตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ (ได้แก่ Microsoft Windows Explorer , Microsoft Edge , Google Chrome , Mozilla Firefox , Opera และ Apple Safari เป็นต้น) เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเว็บเน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ตามที่ยกตัวอย่างไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกไปที่ "Cookies" ในเมนู "Settings" สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ เมนู "Preferences" สำหรับระบบปฏิบัติการ macOS เพื่อเข้าไปจัดการกับคุกกี้โฟลได้เดอร์ต่อไป