กรุงเทพมหานคร มีมติอนุญาตให้สามารถถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่สาธารณะได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิง

ปัญหาการเข้าไปใช้งานพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปถ่ายทำสื่อต่าง ๆ ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการและหาทางออก เพราะในการใช้งานพื้นที่แต่ละครั้งจำเป็นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ หรือประโยชน์ใช้สอยที่จะได้รับ ซึ่งไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะสามารถจ่ายได้ในกรณีที่เป็นผู้ผลิตรายเล็ก แต่จากประกาศล่าสุดของกรุงเทพมหานครที่ออกมาก็น่าจะพอทำให้ผู้สร้างสรรค์ยิ้มออกและเดินหน้าผลิตงานต่อในพื้นที่ที่เราต้องการได้อยู่บ้าง

ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า 'หวังสร้างเมือง' ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานคร ระบุว่ากองถ่ายสามารถขออนุญาตเข้าถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เพียงแต่เจ้าหน้าที่จะสามารถเรียกเก็บเป็นค่าปรับได้ หากผู้ขออนุญาตฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้

สำหรับใครที่ต้องการอยากจะใช้พื้นที่สาธารณะเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการถ่ายทำ ก็ให้ดำเนินการติดต่อกับสวนสาธารณะนั้น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่ หรือสำนักสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้อำนวยการเขตไม่ควรใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเกิน 3 วันทำการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน Soft Power ในเมือง ระยะถัดไปในอนาคตก็จะมีการทำ One Stop Service สำหรับการถ่ายทำโดยเฉพาะ ร่วมกับหน่วยงานนอกอำนาจกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแนวทางการขออนุญาต ขั้นตอน และการดำเนินการสามารถเข้าไปอ่านเต็ม ๆ ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก หวังสร้างเมือง

ที่มา

MORE READ