รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศใช้กฎหมายใหม่ ยกเลิกการนับอายุแบบดั้งเดิม จะทำให้ชาวเกาหลีใต้มีอายุลดลง 1 - 2 ปี

การนับอายุแบบสากลในเกาหลีใต้

เมื่อช่วงปลายปี 2022 ที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีใต้ นำโดย ประธานาธิบดียุนซอกยอล ได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่ ซึ่งจะยกเลิกการนับอายุแบบดั้งเดิม และหันมาใช้เพียงการนับอายุแบบสากลเท่านั้น โดยมีผลเมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา เหตุผลก็เพราะว่าการนับอายุแบบเกาหลีดั้งเดิมนั้นก่อให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมาก ประธานาธิบดีจึงได้เห็นชอบที่จะเปลี่ยนระบบมาเป็นตามหลักสากลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในโลก อีกทั้งข้อมูลในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา กว่า 86% เห็นด้วยและพร้อมที่จะใช้วิธีการนับอายุตามหลักสากลเมื่อกฎหมายมีประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยการนับอายุแบบเกาหลีดั้งเดิมนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เหตุผลส่วนหนึ่งก็เกิดจากการยอมรับสถานะความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ไปจนถึงการอ้างอิงระบบการนับเลขแบบโบราณที่ยังไม่แนวคิดเกี่ยวกับเลข 0 ทำให้เมื่อทารกคลอดออกมาก็จะมีอายุ 1 ปี และจะมีอายุเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ ไม่ว่าใครจะเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรก็ตาม

อ้างอิง

MORE READ