มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ Creatorsgarten และ TK Park ชวนคนไทยมาร่วมค้นหาวิธีการเรียนรู้(เกือบ)ทุกสิ่งฉบับนอกโรงเรียน

ในยุคที่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นำมาซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรั้วโรงเรียน ตามปรัชญาการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เป็นกลุ่มบ้านเรียน HomeSchool รวมถึงการเกิดขึ้นของ Community ที่ชวนผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมารวมกลุ่มกัน โดยมีปัจจัยที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถเติบโตเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขและคุณภาพ

How to learn (almost) anything

ซึ่งปัจจัยที่สำคัญของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต คือ การจุดประกายผู้เรียนให้เกิด "#การตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง" ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าตนเองมีความชอบ หรือความสนใจแบบใด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัย โดยมีเครื่องมือการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การ์ดเกม การเขียนสะท้อนคิด งานศิลปะ การพูดคุย การเล่าเรื่อง เป็นต้น และอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะเรียนรู้ คือ "การมีพื้นที่ปลอดภัย" ในครอบครัว ชุมชน สังคม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความรู้สึก บอกความต้องการ ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ให้ได้ บทบาทของครอบครัวหรือผู้คนรอบตัวนั้นจึงสำคัญ โดยเป็นทั้งผู้ที่คอยประคับประคองเมื่อเริ่มเรียนรู้ ชี้ให้เห็นการเรียนรู้ สนับสนุนให้ได้ลองผิดลองถูก และเป็นเหมือนกระบะทรายที่คอยโอบอุ้มในยามที่เขาล้มลง เพื่อให้เขาได้ค้นหาและเติบโตในแบบที่เป็นตัวเอง

วHow to learn (almost) anything

ภูมิ - ภูมิปรินทร์ มะโน ผู้ร่วมก่อตั้ง Creatorsgarten กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "จุดเริ่มต้นมาจาก How to Make Almost Anything ที่เป็น Class ของ MIT ที่จะมาเล่าว่าเราจะสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างไร เช่น เราสามารถใช้เลื่อยตัดไม้ ใช้ 3D Printing มาสร้างของได้อย่างไร แต่งานนี้เรามาหากันว่ามันมีวิธีใดบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันมาก เด็กบางคนชอบแต่งเพลง เราจะเจอเด็กที่แต่งเพลงจำส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเอาไปใช้สอบ จนถึงเด็กที่เรียนเรื่องแคลคูลัสแล้วอยากเข้าใจก็เลยไปพล็อตกราฟใน Minecraft จนเราต้องเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ให้เด็กแล้วบอกว่าเด็กเป็นศูนย์กลาง ว่ามันดีกับเขาจริง ๆ หรือเปล่า หรือเราควรเริ่มจากการเอาเครื่องมือ และความสนใจของเด็กที่มีมาประกอบกัน"

มูลนิธิไทยคมให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เกือบทุกสิ่งได้ เริ่มจากการรู้จักตัวเองได้ หากคุณอายุ 9 – 19 ปี เราขอชวนคุณร่วมงาน How to Learn Almost Anything : คู่มือเรียนรู้(เกือบ)ทุกสิ่ง ฉบับนอกโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 16 กันยาน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central world สนใจสมัครได้ที่ : https://www.eventpop.me/e/16060

MORE READ