มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศิริราช จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 7

ศิริราช มูลนิธิไทยคม กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand
จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ”
มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (12 ต.ค. 64) เวลา 11.00 น. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและผู้อำนวยการดูแลโครงการ Park Run Thailand คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ดารานักแสดง และ คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า งาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 7 และเป็นวาระพิเศษที่ รพ.ศิริราช มูลนิธิไทยคม กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand ร่วมจัดงานขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมแบบวิถีใหม่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่าได้ออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน หากทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

สำหรับการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในครั้งนี้ แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมกับสนามใกล้บ้านทั้ง 157 สนาม 62 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยแต่ละจังหวัดได้ยึดแนวปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด หรือหากไม่สะดวกเข้าร่วมในสนามที่จัดเตรียมไว้ให้ ท่านสามารถออกกำลังกายที่ใดก็ได้เช่นกัน

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรม รูปแบบใหม่ โดยสามารถออกกำลังกายที่สนามใกล้บ้านท่าน 157 สนาม 62 จังหวัด โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน จนถึงวันนี้ (12 ต.ค.64) เวลา 23.59 น. ทางเว็บไซต์ www.thaijogging.org โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกสนามออกกำลังกายได้ที่ www.parkrunthailand.com เพื่อรับ QR code ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกเช้าวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาคม 2564 (2, 9, 16, 23, 30 ต.ค.) และเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งจะได้รับการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 จากชุดตรวจ Antigen Test Kit  อีกทั้งยังได้รับความรู้เรื่องการ “รู้จัก ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคหลอดเลือดสมอง” จากทุกสนามที่จัดกิจกรรม

ทั้งนี้ จะจัดงานประกาศผลรางวัลแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้แก่ ชุมชนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายรักษาสุขภาพมากที่สุด จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุมชนที่สร้างความตระหนักให้ความรู้ประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุด จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสามารถร่วมบริจาคได้โดยที่  บุคคลทั่วไป 200 บาท ได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อกีฬา 1 ตัว ผ้าขนหนู 1 ผืน และวารสาร 1 เล่ม VIP 500 บาท ได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อกีฬา 1 ตัว ผ้าขนหนู 1 ผืน , วารสาร 1 เล่ม และเสื้อคอปก (Polo) เพิ่มอีก 1 ตัว

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

รศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวว่า สำหรับโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในปี พ.ศ. 2562 โรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนของผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ถ้าคิดจากภาระโรค โรคหลอดเลือดสมองจะสูงเป็นอันดับ 1 เนื่องจากผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ มักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ในระยะยาว

ในปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง สามารถรักษาได้ ถ้าท่านพบแพทย์เร็ว โดยสังเกตอาการได้จาก คำย่อ “FAST” คือ F-Face ปากเบี้ยว A-Arm weakness อ่อนแรงครึ่งซีก S-Speech การพูดไม่ชัด หรือการพูดลำบาก หรือฟังภาษาไม่เข้าใจ T-Time บ่งบอกถึงความสำคัญของเวลา ที่ต้องมาพบแพทย์เร็ว นอกจากนี้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ ถ้าท่านทำตามหลักปฎิบัติ 10 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยการดูแลรักษา 4 โรค และการปฏิบัติตัว ลด ละ เลี่ยง 6 พฤติกรรม โดย 4 โรคประกอบด้วย 1.รักษาความดันสูงให้ดี 2.รักษาไขมันในเลือดสูง 3.รักษาเบาหวาน และ 4.รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ และปฏิบัติตัวตาม 6 พฤติกรรมได้แก่ 1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2.ไม่อ้วน 3.รับประทานผักผลไม้เป็นประจำ 4.งดเหล้า 5.งดบุหรี่ 6.กำจัดความเครียด ดังนั้นถ้าท่านปฏิบัติได้ 4 โรค 6 พฤติกรรมดังนี้ ท่านจะหลีกเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 80-90% ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านทราบดี การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 เราก็ยังสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นว่าโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้คนไทย ได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อได้เข้าถึงความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยแนวคิด ที่ตรงกันของโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิไทยคม ในเรื่องของการให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นที่มาของการร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท สำหรับจัดกิจกรรมและภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจึงได้สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานในทุกสนาม ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดงาน จำนวน 15,000 ชุด

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

งานนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook : Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806) ที่ศิริราชมูลนิธิ  (ไม่เว้นวันหยุด) โทร. 0 2419 7658-60 นอกจากจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย

MORE READ